Home » Belgelendirme » ISO Belgesi » ISO 22000

ISO 22000

ISO Belgeleri

ISO Belgeleri

ISO Belgeleri ISO(International Organization Of Standardization) Uluslararası Standartlar Teşkilatı anlamına gelir. Bu teşkilat 1947’de İsviçre’nin Cenevre kentinde kurulmuştur. Teşkilat 162 üye ülkeye sahiptir. Organizasyonun amacı elektrik ve elektronik dışındaki tüm konularla standartlar belirleyip bu konulardaki çalışmaları standartlar doğrultusunda yürütmektir. ISO’nun Amacı Ölçme ve adlandırma, mekanik alet ve işlemlerin içermesi gereken özelliklerin belirlenmesi ISO’nun görev tanımı içinde yer alır. Böylelikle dünya …

Read More »

ISO 22000 – Gıda Güvenliği

1 Eylül 2005 tarihinde HACCP Standardının yerine yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler , kullanıcılar , yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Standardı , gıda zinciri …

Read More »

ISO 22000 Standardını Kimler Uygulayabilir ?

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır ; › Çiftçiler, › Hasatçılar, › Yem üreticileri, › Gıda bileşeni üreticileri, › Gıda üreticileri, › Gıda satıcıları, › Gıda servisleri, › Hazır yemek firmaları, › Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar, › Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb. › Ekipman sağlayan kuruluşlar, › Temizlik ve sanitasyon ajanları, › Ambalaj malzemeleri › Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar …

Read More »