Home » Belgelendirme » ISO Belgesi (page 2)

ISO Belgesi

ISO 9001.2015 Revizyonu

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 – Genel değişiklikler nelerdir? ISO 9001:2015 versiyonunda yapılan değişikliklerin sebeplerini ve yararlarını belirtmeden aşağıda ISO 9001:2015 Standardındaki ana değişiklikleri aşağıda özetlemeye çalıştık. ISO 9001:2015 Standardındaki içerik, başlık, maddeler, alt maddeler, paragraf yapısı HLS( Tüm ISO Yönetim Standartlarının oluşturulduğu ortak bir yapı) Sistemine göre yeniden şekillenmiş olup, ISO 9001:2015 Standardının diğer standartlarla olan entegrasyonu daha kolay hale getirilmiştir. Bu …

Read More »

ISO 9001 Belgelendirme Firmaları

ISO 9001 belgesi , yapılan hizmetin ve üretilen malın kaliteli bir yönetim anlayışı sonucunda elde edildiğinin en büyük göstergesidir.Herhangi bir sektöre ait olamayan bu belge, hemen hemen her dalda uygulanabilen uluslararası geçerliliğe sahip olan bir belgedir. Sağlıktan, eğitime,üretimden kamu işlerine kadar pek çok alanda karşımıza çıkmaktadır. Peki, organizasyonlar için son derece önemli olan ISO 9001 belgesi nereden alınır ? Bu …

Read More »

ISO 9001 Belgesi almak için gerekenler

Ticari anlamda faaliyet gösteren firmaların gerek yurt içinde gerekse uluslararası arenada daha başarılı olabilmesi için gerekli olan birtakım belgeler ve yeterlilikler vardır. ISO 9001 belgesi de gerekli olan bu belgelerden birisidir. Firmalar, ISO 9001 belgesine sahip oldukları zaman ürün ve hizmetlerinde dünya standartlarında kalite olduğunu belgelemiş olur. Anlaşılacağı üzere son derece önemli olan ISO 9001 belgesi almak için gerekenler nelerdir? Bu sorunun …

Read More »

ISO 9001 Belgesi nedir ?

ISO, Uluslararası Standartlar Organizasyonu kuruluşunun İngilizcesi olan International Organization for Standardization kelimelerinin baş harflerinden oluşturulmuş bir kısaltmadır. Bu belge ürün ya da hizmetlerin belirli bir kalitede olduğunu gösterir. İş dünyasında yer alan firmalar, bu belgeye sahip oldukları zaman pazar payını arttır ve kaliteli iş yaptığını belgeler. Dünya genelinde çok sayıda firmanın ortaya çıkması, farklı kalitelerde ürün ve hizmet vermeleri beraberinde …

Read More »

ISO 9001 Eğitimi

Dünya genelinde geçerliliği olan ISO 9001 2008 Kalite Yönetim Belgesi, firmaların etkin bir biçimde piyasada yer alarak, Pazar payını artırmaktaki en önemli aşamalardan birisidir. Bu belgelerin alınması için ilgili ürün ya da hizmet konusunda gerekli koşulların sağlanarak standart hale getirilmesi gerekmektedir. Firma sahipleri ya da yöneticiler, işletmelerinin geleceği hakkında daha parlak günler görmek için bu belgeyi mutlaka almalıdır.Son derece önemli olan …

Read More »

ISO 9001 : 2008 Belgesi için Danışmanlık

Bilindiği üzere ISO 9001 : 2008 bir kalite yönetim sistemi standardıdır. 2008 Yılında son şeklini alan bu standard, herhangi bir şirket yada kuruluşun standardın gerektirdiği koşulları yerine getirdiğinde ISO 9001 Belgesi alabilir. Ülkemizde bir prestij unsuru olan ISO 9001 Belgesi , yurt dışında da aynı imaja sahiptir, İhracat yapmak isteyen firmaların, çoğu zaman teknik bir engel olarak çıktığı ISO 9001 Belgesi danışmanlık …

Read More »

ISO 14001 Faydaları

14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmak, kuruluşunuza sağlayacağı Uluslararası Prestijin yanı sıra, aşağıdaki yararları da sağlar : › Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması › Çevresel performansın artırılması › Uluslararası rekabette avantaj sağlanması › İşletmenin itibar ve pazar payının artırılması › Beklenmedik durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması › İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırması

Read More »