Home » Belgelendirme (page 4)

Belgelendirme

ISO Belgeleri, ISO 9001 Belgesi, Belgelendirme, ISO Belgesi, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 Belgesi, ISO Danışmanlık, Danışmanlık iso 9001, iso 9000 belgesi, 27001 belgesi, 27001 belgesi nasıl alınır?, ISO Nasıl alınır, CE Nasıl alınır, TSE Belgesi, tsek, tse, tse nasıl alınır, ISO 14001 Belgesi, ISO Belgesi fiyatları, ISO Belgelendirme firmaları, ISO Danışmanlık firmaları, CE Belgelendirme, CE Belgesi

Makinelerde CE Belgelendirme ve Danışmanlık

Makine Emniyeti  Yönetmeliği`nin (200/42/ AT) Amacı; Makinelerin, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış …

Read More »

Yapı Malzemelerinde CE Belgelendirme ve Danışmanlık

CE Teknik Dosya ve Danışmanlığını verdiğimiz Bazı ürünlerin listesi aşağıdadır.   1- Beton Malzemeler 2 Kapılar, Pencereler, panjurlar, büyük kapılar ve ilgili bina ve inşaat aksamları 3 Membran malzemeler, sıvı uygulamalar ve takım malzemeler ( su ve subaharı kontrolü amaçlı ) 4- Isı Yalıtım malzemeler, kompozit yalıtım malzemeleri ve bununla ilgili sistemler 5- Yapısal taşıyıcılar, yapısal bağlantı elemanları, pimler, civatalar, …

Read More »

ISO 14001 Faydaları

14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmak, kuruluşunuza sağlayacağı Uluslararası Prestijin yanı sıra, aşağıdaki yararları da sağlar : › Ulusal ve/veya uluslararası mevzuatlara uyumun artırılması › Çevresel performansın artırılması › Uluslararası rekabette avantaj sağlanması › İşletmenin itibar ve pazar payının artırılması › Beklenmedik durumlara (deprem, yangın, sel vb.) ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması › İzin ve yetki belgelerinin alınmasını kolaylaştırması

Read More »

ISO 22000 – Gıda Güvenliği

1 Eylül 2005 tarihinde HACCP Standardının yerine yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ; dünya çapında güvenli gıda üretim zinciri oluşturmak amacıyla oluşturulmuş uluslar arası bir standarttır. Tedarikçiler , kullanıcılar , yasal otoriteler, tüketiciler ve tüm ilgili birimler arasında iletişimi ve bu sayede güvenli gıdanın her basamakta izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır. ISO 22000 Gıda Güvenliği Standardı , gıda zinciri …

Read More »

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, kuruluşların; politika ve amaçlarını tespit edebilmelerini mümkün kılmak amacıyla mevzuatta koşulan şartlarla, önemli çevre etkilerini dikkate alarak, bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartların belirlenmesidir. ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı kuruluşların kontrol altında tutabildikleri ve/veya etkileyebildikleri çevre boyutlarını kapsar. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı baz alınarak yayımlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, dünya …

Read More »

Römork Tip Onay Belgesi

Bilindiği gibi son yıllarda Avrupa Birliği uyum çalışmalarıyla birlikte ülkemizde bir çok yasal düzenlemeler yapılmıştır . Bu yasal düzenlemelerin çoğu yürürlüğe girmesine rağmen halen daha yönetmeliklerin iyi anlaşılmamasından kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Bu konuda bilgi birikimine ve yeterli tecrübeye sahip olan firmamız Özellikle Römork, Yarı römork Lowbed ve araç üstü ekipman imal eden firmaların uygulamakta zorunluğu olduğu MARTOY ( Motorlu araçlar …

Read More »

TSE – TSEK Belgesi Başvurusu için Gerekli Belgeler

tse markası

TSE Belgesine başvuru yapacak olan firmalar aşağıdaki evrakları hazırlamak durumundadır, TSE- TSEK Belgesi için danışmanlık hizmeti almak isteyen firmalar Macroteknik Danışmanlık ile temasa geçebilirler. 1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. 2- Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imzalma yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri 3- Marka tescil belgesi ve Marka Tescil Başvuru yazısı 4- Başvuru sahibi kuruluş ile …

Read More »