Home » Belgelendirme (page 5)

Belgelendirme

ISO Belgeleri, ISO 9001 Belgesi, Belgelendirme, ISO Belgesi, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 Belgesi, ISO Danışmanlık, Danışmanlık iso 9001, iso 9000 belgesi, 27001 belgesi, 27001 belgesi nasıl alınır?, ISO Nasıl alınır, CE Nasıl alınır, TSE Belgesi, tsek, tse, tse nasıl alınır, ISO 14001 Belgesi, ISO Belgesi fiyatları, ISO Belgelendirme firmaları, ISO Danışmanlık firmaları, CE Belgelendirme, CE Belgesi

ISO 9001 Belgesi nasıl alınır ?

Eğer kurumunuza ISO 9001:2008 Belgesi almaya karar verdiyseniz ; Aşağıdaki evraklarınızla birlikte lütfen bizimle irtibata geçiniz. › ISO 9001 Belgesi Başvuru Formu ( İrtibata Geçiniz) › Ticaret Sicil Gazetesi › İmza Sirküleri › Oda Kayıt Sicil Sureti Fotokopisi › Vergi Levhası Fotokopisi

Read More »

ISO 9001 Sisteminin Faydaları

ISO 9001 Kalite Belgesi’ ne sahip olmak, kuruluşunuza sağlayacağı Uluslararası Prestijin yanı sıra, aşağıdaki yararları da sağlar : › Kuruluşta Kalite Bilincinin gelişimin › Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını, › Maliyetin azalmasını › Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan › Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi › Çalışanların tatminini

Read More »

ISO 22000 Standardını Kimler Uygulayabilir ?

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır ; › Çiftçiler, › Hasatçılar, › Yem üreticileri, › Gıda bileşeni üreticileri, › Gıda üreticileri, › Gıda satıcıları, › Gıda servisleri, › Hazır yemek firmaları, › Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar, › Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb. › Ekipman sağlayan kuruluşlar, › Temizlik ve sanitasyon ajanları, › Ambalaj malzemeleri › Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar …

Read More »

ISO 14001 Belgelendirme Başvuru Süreci

Eğer kurumunuza ISO 14001 Belgesi Çevre Yönetim Sistemi belgesi almaya karar verdiyseniz, Aşağıdaki evraklarınızla birlikte lütfen bizimle irtibata geçiniz. › IS0 14001 Belgesi Başvuru Formu › Ticaret Sicil Gazetesi › Imza Sirküleri › Oda Kayıt Sicil Sureti Fotokopisi › Vergi Levhası Fotokopisi

Read More »

Tıbbi Cihazlarda CE Belgelendirmesi

93/42/EEC Medikal Cihazlar Yönetmeliği Hakkında Bazı Bilgiler Tıbbı Cihaz:  İnsan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi  veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı …

Read More »