Home » Belgelendirme » Tse – Tsek Belgesi

Tse – Tsek Belgesi

TSE, TSEK, TSE Belgesi, TSE Belgeleri, TSE Belgesi, TSE Belgelendirme, TSE Danışman, TSE Danışmanlık, TSE Kalite belgesi, TSE veren firmalar, TSE nasıl alınır, TSEK Nasıl alınır, TSE Belge fiyatı, TSE ISO Belgesi, TSEK Belgesi, TSE Danışmanlık ankara, TSE Danışmanı, TSE CE belgesi, TSE CE, CE

TSE Belgesi

tse markası

TSE Belgesi TSE Belgesi, diğer adıyla TSE Markası imal edilen ürünlerin ilgili Türk Standardına uygunluğunu gösteren geçerliliği bir yıl olan belgedir. Bu belge (TSE) Türk Standardları Enstitüsünden alınır. TSE Belgesi’ ni almaya hak kazanan üretici ürettiği ürünün üzerine TSE Markası işaretini ekler. Üretilen ürünlerin üzerine ilgili Standard gereği Ürün izlenebilirliğinin sağlanması için malın cinsi, sınıfı, üretim tarihi de işaretlenmelidir. TSE …

Read More »

TSE-TSEK Belgesi Danışmanlık

tse markası

TSE Belgesi ; Türk Standardı bulunan konularda, ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini …

Read More »

TSE – TSEK Belgesi Başvurusu için Gerekli Belgeler

tse markası

TSE Belgesine başvuru yapacak olan firmalar aşağıdaki evrakları hazırlamak durumundadır, TSE- TSEK Belgesi için danışmanlık hizmeti almak isteyen firmalar Macroteknik Danışmanlık ile temasa geçebilirler. 1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. 2- Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imzalma yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri 3- Marka tescil belgesi ve Marka Tescil Başvuru yazısı 4- Başvuru sahibi kuruluş ile …

Read More »