Home » Danışmanlık » Ce Danışmanlık » CE Danışmanlık

CE Danışmanlık

Firmalarda üretilen makine, ekipman ve diğer tüm ürünlerin ilgili yönetmelikler gereği belirli standartlara ve koşullara uygun olması gerekmektedir. Bu çerçevede yapılacak olan incelemeler ve deneyler sonucunda eğer ürünler çevreye uygun olarak üretiliyorsa onlara CE işareti verilir ve piyasada rahatlıkla satışa sunulabilir. Ülkemizde de geçerli olan bu belge Avrupa bölgesini kapsamaktadır. Organizasyonlar CE belgesi alabilmek için uluslararası geçerliliği olan yetkili danışmanlık kuruluşlarından yardım almalıdır. CE danışmanlığı alınarak ve Belgelendirme kuruluşları aracılığıyla ürünlere CE belgesi alınabilmektedir. Akreditasyon kuruluşları gerekli olan işlemler için firmaları yönlendirecektir.  Danışmanlık hizmeti sunan firmamız CE belgelendirme konusunda genel hatları ile şu hizmetleri vermektedir:

·         Organizasyon içerisinde yer alan ilgili kişilere temel seviyede eğitim verilmesi,

·         Ürünlerin gerekli şartlara uygunluğunun belirlenme sürecini planlama,

·         Gerekli görülen eksikliklerin tamamlanmasında veya iyileştirilmesinde rehberlik yapma,

·         Risk analizlerinin dikkatlice yapılarak risklerin belirlenmesi ve öncelikli olanların ayıklanması,

·         Belirlenen öncelikli risklerden başlayarak sıkıntıların giderilmesi ve devam eden risklere dair değişik önlemler alınması ,

·         CE Teknik dosyası için ürün teknik çizimlerinin parça listelerinin oluşturulması

·         Ürün Kullanma ve bakım kılavuzlarının hazırlanması

·         CE teknik dosyasının belirlenmesi ve detaylarıyla hazırlanması,

·         Uygunluk Beyanı’nın hazırlanarak CE işaretinin verilmesi.

CE danışmanlığı veren firmalar bu başlıklarda detaylı incelemeler ve çalışmalar yaparak yol haritası belirler. Ardından gerekli olan çalışmaları özenle tamamlayarak firmaların ihtiyacı olan CE belgesini almalarına yardımcı olurlar. Yukarıda da belirttiğimiz gibi CE danışmanlığı, bu konuda yetkin firmalar aracılığıyla alınabilir. CE Belgesi yalnız Avrupa komisyonu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarından alınabilir. CE Belgelendirme kuruluşları ilke gereği aynı zamanda bu konuda danışmanlık hizmeti veremezler.

Bu ilginizi çekebilir

Tıbbi Cihazlarda CE Belgelendirmesi

93/42/EEC Medikal Cihazlar Yönetmeliği Hakkında Bazı Bilgiler Tıbbı Cihaz:  İnsan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın …