Home » Danışmanlık » Ce Danışmanlık

Ce Danışmanlık

CE Teknik Dosyası

CE teknik dosyası içeriği ürünün çeşidine ve gerekli özelliklerine göre değişiklikler gösterebilir. Bu nedenle CE belgesi almak için hazırlıklara başlayan firmalar, tek tip bir CE teknik dosyası hazırlayamazlar. Ürüne göre değişiklik gösterebilecek olan CE teknik dosyası için danışmanlık hizmetleri veren yetkili firmalardan yardım alınmalıdır. CE teknik dosyası çok kapsamlı olan önemli bir belgeler topluluğudur. Bunun içerisinde ürünün ne amacıyla üretildiği …

Read More »

CE Danışmanlık

Firmalarda üretilen makine, ekipman ve diğer tüm ürünlerin ilgili yönetmelikler gereği belirli standartlara ve koşullara uygun olması gerekmektedir. Bu çerçevede yapılacak olan incelemeler ve deneyler sonucunda eğer ürünler çevreye uygun olarak üretiliyorsa onlara CE işareti verilir ve piyasada rahatlıkla satışa sunulabilir. Ülkemizde de geçerli olan bu belge Avrupa bölgesini kapsamaktadır. Organizasyonlar CE belgesi alabilmek için uluslararası geçerliliği olan yetkili danışmanlık …

Read More »

Makinelerde CE Belgelendirme ve Danışmanlık

Makine Emniyeti  Yönetmeliği`nin (200/42/ AT) Amacı; Makinelerin, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış …

Read More »

Yapı Malzemelerinde CE Belgelendirme ve Danışmanlık

CE Teknik Dosya ve Danışmanlığını verdiğimiz Bazı ürünlerin listesi aşağıdadır.   1- Beton Malzemeler 2 Kapılar, Pencereler, panjurlar, büyük kapılar ve ilgili bina ve inşaat aksamları 3 Membran malzemeler, sıvı uygulamalar ve takım malzemeler ( su ve subaharı kontrolü amaçlı ) 4- Isı Yalıtım malzemeler, kompozit yalıtım malzemeleri ve bununla ilgili sistemler 5- Yapısal taşıyıcılar, yapısal bağlantı elemanları, pimler, civatalar, …

Read More »

Tıbbi Cihazlarda CE Belgelendirmesi

93/42/EEC Medikal Cihazlar Yönetmeliği Hakkında Bazı Bilgiler Tıbbı Cihaz:  İnsan üzerinde bir hastalığın, yaralanmanın, sakatlığın tanısı, tedavisi, izlenmesi ve kontrol altında tutulması, hafifletilmesi veya mağduriyetin giderilmesi, anatomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi  veya yerine başka bir şey konulması, doğum kontrolü veya sadece ilaç uygulamak amacıyla üretilmiş, tek başına veya birlikte kullanılabilen, amaçlanan işlevini yerine getirebilmesi için gerekiyorsa bilgisayar yazılımı …

Read More »