OHSAS 18000

OHSAS 18000 İşçi Sağlığı ve Güvenliği

İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların OHSAS 18001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmeleri gerekmektedir. ISO 9001 VE ISO 14001 gibi standartlar kalite ve çevre yönetimleri üzerine yoğunlaşmış, dolayısıyla işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması ve sürekli …

Read More »

OHSAS 18001 Başvuru Süreci

Eğer kurumunuza OHSAS 18001 Belgesi almaya karar verdiyseniz, Aşağıdaki evraklarınızla birlikte lütfen bizimle irtibata geçiniz. › OHSAS 18001 Belgelendirme Başvuru Formu › Ticaret Sicil Gazetesi › Imza Sirküleri › Oda Kayıt Sicil Sureti Fotokopisi › Vergi Levhası Fotokopisi

Read More »

OHSAS 18001 Faydaları

OHSAS 18001 Sistemi Belgesine sahip olmak, kuruluşunuza sağlayacağı Uluslararası Prestijin yanı sıra, aşağıdaki yararları da sağlar : › Ana üreticilerin, ihalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplerine göre avantaj sağlaması öne geçmesini , › Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını , › Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırılmasını › Motivasyon ve katılımı arttırmayı › Ulusal yasa ve dünya Standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmayı › Çalışanların tatminini

Read More »