Home » Danışmanlık » ISO Danışmanlık (page 2)

ISO Danışmanlık

ISO 9001 Belgesi nasıl alınır ?

Eğer kurumunuza ISO 9001:2008 Belgesi almaya karar verdiyseniz ; Aşağıdaki evraklarınızla birlikte lütfen bizimle irtibata geçiniz. › ISO 9001 Belgesi Başvuru Formu ( İrtibata Geçiniz) › Ticaret Sicil Gazetesi › İmza Sirküleri › Oda Kayıt Sicil Sureti Fotokopisi › Vergi Levhası Fotokopisi

Read More »

ISO 9001 Sisteminin Faydaları

ISO 9001 Kalite Belgesi’ ne sahip olmak, kuruluşunuza sağlayacağı Uluslararası Prestijin yanı sıra, aşağıdaki yararları da sağlar : › Kuruluşta Kalite Bilincinin gelişimin › Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını, › Maliyetin azalmasını › Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan › Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi › Çalışanların tatminini

Read More »

ISO 22000 Standardını Kimler Uygulayabilir ?

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır ; › Çiftçiler, › Hasatçılar, › Yem üreticileri, › Gıda bileşeni üreticileri, › Gıda üreticileri, › Gıda satıcıları, › Gıda servisleri, › Hazır yemek firmaları, › Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar, › Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb. › Ekipman sağlayan kuruluşlar, › Temizlik ve sanitasyon ajanları, › Ambalaj malzemeleri › Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar …

Read More »

ISO 14001 Belgelendirme Başvuru Süreci

Eğer kurumunuza ISO 14001 Belgesi Çevre Yönetim Sistemi belgesi almaya karar verdiyseniz, Aşağıdaki evraklarınızla birlikte lütfen bizimle irtibata geçiniz. › IS0 14001 Belgesi Başvuru Formu › Ticaret Sicil Gazetesi › Imza Sirküleri › Oda Kayıt Sicil Sureti Fotokopisi › Vergi Levhası Fotokopisi

Read More »