Home » Danışmanlık (page 3)

Danışmanlık

Römork Tip Onay Belgesi

Bilindiği gibi son yıllarda Avrupa Birliği uyum çalışmalarıyla birlikte ülkemizde bir çok yasal düzenlemeler yapılmıştır . Bu yasal düzenlemelerin çoğu yürürlüğe girmesine rağmen halen daha yönetmeliklerin iyi anlaşılmamasından kaynaklanan sorunlar yaşanmaktadır. Bu konuda bilgi birikimine ve yeterli tecrübeye sahip olan firmamız Özellikle Römork, Yarı römork Lowbed ve araç üstü ekipman imal eden firmaların uygulamakta zorunluğu olduğu MARTOY ( Motorlu araçlar …

Read More »

OHSAS 18001 Başvuru Süreci

Eğer kurumunuza OHSAS 18001 Belgesi almaya karar verdiyseniz, Aşağıdaki evraklarınızla birlikte lütfen bizimle irtibata geçiniz. › OHSAS 18001 Belgelendirme Başvuru Formu › Ticaret Sicil Gazetesi › Imza Sirküleri › Oda Kayıt Sicil Sureti Fotokopisi › Vergi Levhası Fotokopisi

Read More »

OHSAS 18001 Faydaları

OHSAS 18001 Sistemi Belgesine sahip olmak, kuruluşunuza sağlayacağı Uluslararası Prestijin yanı sıra, aşağıdaki yararları da sağlar : › Ana üreticilerin, ihalelerde ve tedarikçi değerlendirmelerinde rakiplerine göre avantaj sağlaması öne geçmesini , › Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını , › Paydaşların istek ve beklentilerini karşılayarak rekabeti arttırılmasını › Motivasyon ve katılımı arttırmayı › Ulusal yasa ve dünya Standardlarına uyum süresini ve maliyetini azaltmayı › Çalışanların tatminini

Read More »

ISO 9001 Belgesi nasıl alınır ?

Eğer kurumunuza ISO 9001:2008 Belgesi almaya karar verdiyseniz ; Aşağıdaki evraklarınızla birlikte lütfen bizimle irtibata geçiniz. › ISO 9001 Belgesi Başvuru Formu ( İrtibata Geçiniz) › Ticaret Sicil Gazetesi › İmza Sirküleri › Oda Kayıt Sicil Sureti Fotokopisi › Vergi Levhası Fotokopisi

Read More »

ISO 9001 Sisteminin Faydaları

ISO 9001 Kalite Belgesi’ ne sahip olmak, kuruluşunuza sağlayacağı Uluslararası Prestijin yanı sıra, aşağıdaki yararları da sağlar : › Kuruluşta Kalite Bilincinin gelişimin › Karın, verimliliğin ve Pazar payının artmasını, › Maliyetin azalmasını › Müşteri şikayetinin azalması, memnuniyetin artmasını sağlayan › Kuruluş içi iletişimde iyileşmeyi › Çalışanların tatminini

Read More »

ISO 22000 Standardını Kimler Uygulayabilir ?

ISO 22000 standardı kapsamında belgelendirme yapılabilecek olan dolaylı ve dolaysız yer alan kuruluşlar şunlardır ; › Çiftçiler, › Hasatçılar, › Yem üreticileri, › Gıda bileşeni üreticileri, › Gıda üreticileri, › Gıda satıcıları, › Gıda servisleri, › Hazır yemek firmaları, › Temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar, › Taşıyıcılar, depolama ve dağıtım kuruluşları vb. › Ekipman sağlayan kuruluşlar, › Temizlik ve sanitasyon ajanları, › Ambalaj malzemeleri › Gıda ile temasta bulunan diğer öğeleri üreten kuruluşlar …

Read More »

ISO 14001 Belgelendirme Başvuru Süreci

Eğer kurumunuza ISO 14001 Belgesi Çevre Yönetim Sistemi belgesi almaya karar verdiyseniz, Aşağıdaki evraklarınızla birlikte lütfen bizimle irtibata geçiniz. › IS0 14001 Belgesi Başvuru Formu › Ticaret Sicil Gazetesi › Imza Sirküleri › Oda Kayıt Sicil Sureti Fotokopisi › Vergi Levhası Fotokopisi

Read More »