Home » Sertifikalar » Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Başvurusu için Gerekli Belgeler

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Başvurusu için Gerekli Belgeler

a)İmza sirküleri (Noter Tasdikli)

b) Bağlı olduğu; Oda, Denek, Kooperatif vb. Oda kayıt belgesinin onaylı sureti. (Hizmet verdiği ile ait)

c) işyeri izin belgesi veya bağlı olduğu vergi dairesi kaydı. Vergi levhası ile elektrik, su, telefon abonelikleriyle ilgili belgelerden birinin sureti.

d) Avans dekontu. (İnceleme ve maktu belge masraflarına mahsuben) TSE uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmış , tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.

Bir cevap yazın