Home » Belgelendirme » ISO Belgesi » ISO 14001 » ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, kuruluşların; politika ve amaçlarını tespit edebilmelerini mümkün kılmak amacıyla mevzuatta koşulan şartlarla, önemli çevre etkilerini dikkate alarak, bir çevre yönetim sistemi için gerekli şartların belirlenmesidir. ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı kuruluşların kontrol altında tutabildikleri ve/veya etkileyebildikleri çevre boyutlarını kapsar. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı baz alınarak yayımlanan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, dünya pazarına kısa zamanda önemli bir rekabet unsuru olarak yerini almıştır. Türkiye’de de birçok sektörden kuruluş, IS0 14001 standardın gereklerini kendileri yerine getirmekle kalmayıp, tedarikçilerine de bu yönde yaptırım uygulamaktadır. IS0 14001 Standardının en somut örneği otomotiv ve inşaat sektöründe görülmektedir. Sektörde söz sahibi kuruluşlar, alım yapmak için diğer kalite Yönetim Sistemleri gereklerinin yanı sıra, firmaların IS0 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmalarını ve bunu belgelendirmelerini ön şart olarak talep etmektedirler. Taleplerinin en kısa zamanda uygulanması için ana sanayiden birçok kuruluş değişik tarihler belirlemiştir ve bu sürelere uyulmasını beklemektedir. Ana sanayi bu konudaki taleplerini, yine kendilerinden gelen eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile hatta zaman zaman belgelendirme maliyetlerinin kısmen karşılanmasıyla maddi olarak da desteklemektedir. Beyaz eşya gibi diğer sektörlerde de birçok ana sanayi kuruluşu, tedarikçilerini değerlendirirken Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili uygulamalarını dikkate almaktadır. Şirketimiz ISO 14001 belgelendirmesi ile ilgili en kısa ve hızlı yoldan Danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Bu ilginizi çekebilir

ISO 22000 – Gıda Güvenliği

1 Eylül 2005 tarihinde HACCP Standardının yerine yayınlanan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ; …

Bir cevap yazın