Home » Belgelendirme » ISO Belgesi » ISO 9001 » ISO 9001.2015 Revizyonu

ISO 9001.2015 Revizyonu

ISO 9001:2015 – Genel değişiklikler nelerdir?

ISO 9001:2015 versiyonunda yapılan değişikliklerin sebeplerini ve yararlarını belirtmeden aşağıda ISO 9001:2015 Standardındaki ana değişiklikleri aşağıda özetlemeye çalıştık.

 • ISO 9001:2015 Standardı HLS’ ye göre yeniden yazılmıştır.
ISO 9001:2015 Standardındaki içerik, başlık, maddeler, alt maddeler, paragraf yapısı HLS( Tüm ISO Yönetim Standartlarının oluşturulduğu ortak bir yapı) Sistemine göre yeniden şekillenmiş olup, ISO 9001:2015 Standardının diğer standartlarla olan entegrasyonu daha kolay hale getirilmiştir. Bu yeniden yapılanma ISO 9001:2015 Standart gereksinimlerini etkilemeyen ancak yapı ve yeni kompozisyon kurallarını beraberinde getirmiştir. ISO 9001:2015 Revizyonu ile diğer standartları( ISO 14001:2015, ISO 55001 ve 45001 gibi Standard uygulayıcıların birbiri ile etkileşimi daha da kolay hale getirilmiştir.

ISO 9001:2015 ile gelen değişiklikler ve ISO 9001:2008 Karşılaştırılması kısaca aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
1-Kapsam 1-Kapsam
2-Atıf yapılan standartlar/dökümanlar 2-Atıf yapılan standartlar/dökümanlar
3-Terimler Tarifler 3-Terimler Tarifler
4-Kalite Yönetim Sistemi 4-Organizasyonun İçeriği
5-Yönetim Sorumluluğu 5-Liderlik
6-Kaynak Yönetimi 6-Planlama
7-Ürün/Hizmet Gerçekleştirme 7-Destek
8-Ölçme, Analiz, İyileştirme 8-Operasyon
9-Performans Değerlendirme
10-Geliştirme, İyileştirme
 • RİSK YÖNETİMİ ISO 9001:2015 Revizyonu ile temel bir ilke oluyor.

Risk Yönetimi ve “Risk Odaklı düşünme” yaklaşımı ISO 9001:2015 Standardı ile birlikte kuruluşlarda temel bir ilke haline geliyor. Risk Tanımlamaları, değerlendirme ve yönetimi ile birlikte ISO 9001:2015 Standardı ile birlikte, Kalite kavramı ; müşteriye sağlanan uzun vadeli ürün/ hizmet ve servis sağlanamadıkça var olamaz olgusu da hayatımıza yerleşecek.iso 9001 2015 değişiklikler

ISO 9001:2015 Standardı ile birlikte Kalite sisteminde pozitif belirsizlik diye yeni bir kavram getirmekle birlikte Risk kavramı Önceki versiyonlarda olan Süreç Yaklaşımı ve PUKÖ (Planla-Uygula, Kontrol et, önlem al) gibi kavramlar gibi ISO 9001:2015 ile birlikte karşımıza çıkıyor.

Risk yönetimi ayrıca sürekli iyileştirme yönünde çalışmak demektir. Düzeltici faaliyet tanımlanamayan, yanlış vasıflı veya yönetimsel riski gidermesine karşılık, Önleyici faaliyet ise potansiyel riski giderir.

 • LİDERLİK

Önceki ISO 9001 Versiyonlarında olan Yönetim temsilcisi kavramına yapılan atıf ISO 9001:2015 ile birlikte ortadan kalkıyor. Bununla birlikte

1-Kalite güçlü ve görünür liderlik yoluyla güçlenebilir.

2- Kalite politikası ve hedefleri belirlenen stratejik yönelimler doğrultusunda olmalıdır.

3- Kalite Yönetim sistemleri gereksinimleri iş süreçleri ile birleştirilmelidir.

 

 • HİZMET Sektörüne Uyumluluk

ISO 9001:2008 Standardında bilindiği üzere hizmet sektöründe uygulanabilirliği tartışmalıydı. Hizmet Sektöründe ISO 9001:2008 Standardı uygulaması biraz sıkıntılı bir hal alıyordu. ISO 9001:2015 Standardında tüm sektörlerin standardı uygulayabilir şekliyle yeniden ele alındı ve ISO 9001:2015 revizyonu hizmet sektörü dahil olmak üzere tüm sektörlerde rahatça uygulanabilir hale geldi.

 • KALİTE EL KİTABI ARTIK YOK MU ?

ISO 9001:2015 ile gelen bir değişiklik te Kalite El Kitabında atıf bulunmaması. Peki bu mümkün mü ? Tabi ki Kalite el kitabı olmayan bir kalite yönetim sistemi mümkün ancak bunun hemen uygulamaya alınması gerekir mi bu tartışılabilir. Kalite El kitabı ISO 9001:2015 Standardı ile birlikte zorunluluğu kalktı ancak bu standardı uygulayan sektörlerin Kalite el kitabına sahip olmaması gerektiği anlamına gelmiyor. Bu değişiklik sadece kuruluşlara Kalite yönetim sisteminde daha esnek bir yapıya kavuşmalarını sağlıyor. Ancak şu unutulmamalı ki “Dökümantasyon” ISO 9001:2015 Standardında hala bir zorunluluk.

 • ZORUNLU ŞARTLAR

Zorunlu şartlar ve zorunlu prosedürler kuruluşların daha esnek bir yapıya kavuşması amacıyla ISO 9001:2015 revizyonu ile ortadan kalktı. Ancak bununla birlikte Dış kaynaklı prosesler daha kuvvetli bir şekilde netleştirilmesi gerekmekte. Ayrıca ISO 9001:2015 Standardında yeni tanımlar Kalite yönetim sistemimizde yer alacak.

Kısaca özetlemek gerekirse ISO 9001:2015 ile gelen bazı yeni kavramlar ;

 • Hizmet/Servis kuruluşları için daha uygulanabilir yapı
 • Süreç yaklaşımı ve buna ilişkin talepler daha belirgin olarak tanımlanması
 • Yönetim Temsilcisi yerine Liderlik vurgusu standardın içinde daha belirgin
 • Stratejik yaklaşım
 • Hariç bırakmalar için maddelere atıf yok
 • Doküman ve kayıt kavramları yerini “dokümante edilmiş bilgi” kavramının alması
 • Uygun olmayan proses çıktıları kavramı gelmesi
 • Tedarikçi mülkiyeti kavramı gelmesi

Bu ilginizi çekebilir

ISO 9001 Belgelendirme Firmaları

ISO 9001 belgesi , yapılan hizmetin ve üretilen malın kaliteli bir yönetim anlayışı sonucunda elde …