Home » Belgelendirme » ISO Belgesi » ISO 9001 » ISO 9001:2015 Standardı

ISO 9001:2015 Standardı

Yapılan 3 yıllık çalışmaların ardından ISO 9001 Standardı, ISO 9001:2015 Standardı altında revize edildi ve yeni ISO Standardı aşağıdakileri hedeflemektedir.

  • Kuruluşun Müşterilerini tatmin etme becerisini artırmak
  • İş dünyası ve sanayi değiştikçe, standartların uygunluğunun devam ettirilmesini sağlamak
  • Tüm paydaşların ihtiyaçlarını ve mevcut işletim ortamlarını / teknoloji gelişimlerini yansıtmak
  • Önümüzdeki 10 yıl için tutarlı bir temel oluşturmak
  • Standartların diğer standartlara kolayca entegre olmasını sağlamak.

Kuruluşların ISO 9001:2015 geçişlerini tamamlamak ve revize edilen standartların gerekliliklerinin yerine getirildiğinden emin olmak için (Eylül 2018 tarihine kadar) zaman verilmiştir. Bu süre içinde (3 yıl ) tüm entegre standartların tek çatı altında işler hale getirildiğinden emin olunacaktır ve Belgelendirme için bu süre içinde başvuru yapılacaktır.

Bu üç yıllık geçiş döneminin sonuna kadar mevcut ISO 9001:2008 standartları hala geçerli kalacak, hala tanınmaya devam edecek ve yine de denetlenebilecektir.

ISO 9001:2015 Genel değişiklikler nelerdir ?

Yeni yapısı ve formatı ile birlikte, ISO 9001: 2015 Standardı, süreçleri yönetmenin öncelikli hale gelmesiyle birlikte , daha az dökümantasyon hedeflemektedir.

ISO 9001:2015, kuruluşun  kalite yönetim sisteminin istenen sonuçlara ulaşmasını sağlamak için üst yönetimin liderliğinin önemini vurguluyor.

Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi öncelikli hale getirilmiş ve yönetim organizasyonun tamamında risk odaklı düşünme kültürü oluşturulmuştur.

ISO 9001:2015’ e geçmek için ne yapmamız gerekiyor ?

Standartın bir kopyasını edinin ve önemli değişiklikler hakkında biraz araştırma yapın.

Halihazırda risk yönetimi planınız yoksa bir risk yönetimi planı başlatmayı ve işinizde riski nasıl ele alacağınızı düşünün – risk belirleme, risk kontrolü, risk hafifletme, kabul edilebilir risk seviyesi gibi tipik risk süreçlerini düşünün.

Şirketinizin etkinliğini etkileyen tüm taraflar için uygun eğitim ve farkındalık için bir plan düşünün.

Macroteknik Danışmanlık ISO 9001:2015 versiyonu ile geçiş ve entegrasyonu tamamlamış, kontrol listeleri ve risk planları oluşturmuştur. Profesyonel bir destek almak istiyorsanız Macroteknik Danışmanlık ile temasa geçebilirsiniz.

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMA :  

Son dönemde ülkemizde ISO 9001 belgesinin alınması çok kolay hale gelmiştir. Hatta sistem ve uygulama olmadan şirketler ihalelere yada müşterilerine sunmak üzere, istendiği anda 1 hafta , hatta daha kısa sürelerde ISO 9001 belgesi alabilmektedir. Bu nedenle ISO 9001 belgesi bir kalite ve prestij olmaktan çıkmış adeta içi boş pahalı bir kağıda dönüşmüştür. Macroteknik olarak bizler, şirketlerin ve kuruluşların ISO 9001 Belgesini TURKAK onaylı belgelendirme kuruluşlarından yada Uluslar arası akreditasyon kuruluşlarından alınmasını, denetim geçirmesini, mutlaka ISO 9001 prensiplerini kuruluşlarında uygulaması için uzman bir danışman kuruluştan yardım almasını önermekteyiz. 

Kaliteli günler dileriz.

Bu ilginizi çekebilir

ISO 9001 Belgelendirme Firmaları

ISO 9001 belgesi , yapılan hizmetin ve üretilen malın kaliteli bir yönetim anlayışı sonucunda elde …