Home » Sertifikalar

Sertifikalar

TSE Belgesi

tse markası

TSE Belgesi TSE Belgesi, diğer adıyla TSE Markası imal edilen ürünlerin ilgili Türk Standardına uygunluğunu gösteren geçerliliği bir yıl olan belgedir. Bu belge (TSE) Türk Standardları Enstitüsünden alınır. TSE Belgesi’ ni almaya hak kazanan üretici ürettiği ürünün üzerine TSE Markası işaretini ekler. Üretilen ürünlerin üzerine ilgili Standard gereği Ürün izlenebilirliğinin sağlanması için malın cinsi, sınıfı, üretim tarihi de işaretlenmelidir. TSE …

Read More »

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi Başvurusu için Gerekli Belgeler

a)İmza sirküleri (Noter Tasdikli) b) Bağlı olduğu; Oda, Denek, Kooperatif vb. Oda kayıt belgesinin onaylı sureti. (Hizmet verdiği ile ait) c) işyeri izin belgesi veya bağlı olduğu vergi dairesi kaydı. Vergi levhası ile elektrik, su, telefon abonelikleriyle ilgili belgelerden birinin sureti. d) Avans dekontu. (İnceleme ve maktu belge masraflarına mahsuben) TSE uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standardlara uygun ve kalite seviyesi …

Read More »

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi – HYB

Hizmet yerinin imkanlarının ilgili Türk Standardı ve/veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kritere uygunluğunu gösteren ve akdedilen sözleşme ile kullanılabilen ve geçerliliği 1 yıl olan belgedir. Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ; Hizmet üreten sektörlerde, iş yerleri , kurum veya kuruluşların verdiği hizmetlerin yeterliliğinin, ilgili Türk Standardına ve/veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kriterlere uygunluğunu gösteren ve aktedilen sözleşme …

Read More »