Home » ISO 9001.2015 ile ISO 9001.2008 maddeleri arasındaki karşılaştırma

ISO 9001.2015 ile ISO 9001.2008 maddeleri arasındaki karşılaştırma

Bu Bölüm Soru cevap kısmıdır. Kalite, Standardlar, Standardların uygulanması, Yönetmelikler, CE İşareti, TSE Belgelendirme, Kalite Yönetim Sistemleri konularında sorularınızı sorabilirsiniz.  
En iyi cevap
8
0

ISO 9001:2015 Standardı ile ISO 9001:2008 Standardı arasındaki maddeleri arasındaki ilişki ve korelasyon tablosu aşağıda verilmiştir.

ISO 9001:2008 ISO 9001:2015
1        Kapsam 1        Kapsam
1.1     Genel 1         Kapsam
1.2     Uygulama 4.3     Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi
4       Kalite Yönetim Sistemi 4         Kuruluşun Bağlamı

4.1     Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

4.2     İlgili Tarafların İhtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

4.4     Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

4.1     Genel Şartlar 4.4     Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

8.4     Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü

4.2     Dökümantasyon Şartları 7.5     Dokümante edilmiş bilgi
4.2.1 Genel 7.5.1 Genel
4.2.2 Kalite El Kitabı 4.3     Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

7.5.1 Genel

4.4     Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

4.2.3 Dökümanların Kontrolü 7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

4.2.4 Kayıtların Kontrolü 7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

5         Yönetimin Sorumluluğu 5       Liderlik
5.1     Yönetimin Taahhüdü 5.1     Liderlik ve taahhüt

5.1.1 Genel

5.2     Müşteri Odaklılık 5.1.2 Müşteri Odaklılık
5.3     Kalite Politikası 5.2     Politika

5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması

5.2.2 Kalite politikasının duyurulması

5.4     Planlama 6       Planlama
5.4.1 Kalite Hedefleri 6.2     Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama
5.4.2 Kalite Yönetim Sisteminin Planlaması 5.3     Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

6       Planlama

6.1     Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

6.3     Değişikliklerin planlanması

5.5     Sorumluluk, Yetki, İletişim 5       Liderlik
5.5.1   Yetki ve Sorumluluklar 5.3     Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar
5.5.2   Yönetim Temsilcisi 5.3     Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar
5.5.3   İç İletişim 7.4     İletişim
5.6     Yönetimin Gözden Geçirmesi 4       Kalite Yönetim Sistemi

4.1       Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

4.2       İlgili Tarafların İhtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

9.3     Yönetimin Gözden Geçirmesi

5.6.1   Genel 9.3.1 Genel
5.6.2   Gözden Geçirme Girdileri 9.3.2 Gözden Geçirme Girdileri
5.6.3   Yönetimin Gözden geçirme çıktıları 9.3.3 Yönetimin Gözden geçirme çıktıları
6         Kaynak Yönetimi 7         Destek

7.1     Kaynaklar

6.1     Kaynakların Sağlanması 7.1.1 Genel

7.1.2 Kişiler

6.2     İnsan Kaynakları 7.2     Yeterlilik
6.2.1   Genel 7.2     Yeterlilik
6.2.2 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık 7.2     Yeterlilik

7.3     Farkındalık

6.3     Altyapı 7.1.3 Altyapı
6.4     Çalışma Ortamı 7.1.4 Proseslerin işletimi için çevre
7         Ürün Gerçekleştirme 8         Operasyon
7.1     Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması 8.1     Operasyonel planlama ve kontrol
7.2     Müşteri ile ilişkili süreçler 8.2     Ürün ve hizmetler için şartlar
7.2.1 Ürüne ilişkin şartların belirlenmesi 8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi
7.2.2 Ürüne ilişkin şartların gözden geçirilmesi 8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi

8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi

7.2.3 Müşteri ile iletişim 8.2.1 Müşteri ile iletişim
7.3     Tasarım ve Geliştirme 8.3     Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi
7.3.1 Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması 8.3.1 Genel

8.3.2 Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması

7.3.2 Tasarım ve Geliştirme Girdileri 8.3.3 Tasarım ve Geliştirme Girdileri
7.3.3 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları 8.3.5 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları
7.3.4 Tasarım ve geliştirmenin gözden geçirilmesi 8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü
7.3.5 Tasarım ve geliştirmenin doğrulanması 8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü
7.3.6 Tasarım ve geliştirmenin geçerli kılınması 8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü
7.3.7 Tasarım ve geliştirme değişikliklerinin kontrolü 8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri

8.5.6 Değişikliklerin kontrolü

7.4     Satınalma 8.4     Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü
7.4.1 Satınalma Prosesi 8.4     Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü

8.4.1 Genel

8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu

7.4.2 Purchasing information 8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi
7.4.3 Satınalma Bilgisi 8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu

8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi

8.6     Ürün ve hizmet sunumu

7.5     Üretim ve hizmetin sunumu 8.5     Üretim ve hizmetin sunumu
7.5.1 Üretim ve hizmetin sunumunun kontrolü 8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü

8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler

7.5.2 Üretim ve hizmetin sunumu için proseslerin geçerli kılınması 8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü
7.5.3 Tanımlama ve izlenebilirlik 8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik
7.5.4 Müşteri mülkiyeti 8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet
7.5.5 Ürünün muhafazası 8.5.4 Muhafaza
7.6     İzleme ve ölçme donanımının kontrolü 7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçümü

7.1.5.1 Genel

7.1.5.2 Ölçüm izlenebilirliği

8     Ölçme, analiz ve iyileştirme 9         Performans değerlendirme

9.1     İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

8.1     Genel 9.1.1 Genel
8.2     İzleme ve ölçme 9.1     İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme
8.2.1 Müşteri Memnuniyeti 9.1.2 Müşteri Memnuniyeti
8.2.2 İç Tetkik 9.2     İç Tetkik
8.2.3 Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi 9.1.1 Genel
8.2.4 Ürünün izlenmesi ve ölçülmesi 8.6     Ürün ve hizmet sunumu
8.3     Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü 8.7     Uygun olmayan çıktının kontrolü

10.2   Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

8.4     Veri Analizi 9.1.3 Analiz ve değerlendirme
8.5     İyileştirme 10       İyileştirme
8.5.1 Sürekli İyileştirme 10.1   Genel

10.3   Sürekli İyileştirme

8.5.2   Düzeltici Faaliyetler 10.2     Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet
8.5.3   Önleyici Faaliyetler 6.1     Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

10.3   Sürekli İyileştirme

  • Yorum yapabilmek için yapmanız gerekli
1 sonuç gösteriliyor
Cevabınız

Lütfen göndermeden önce yapınız.