Home » Ürünüm CE İşareti Gerektiriyor mu ?

Ürünüm CE İşareti Gerektiriyor mu ?

Bu Bölüm Soru cevap kısmıdır. Kalite, Standardlar, Standardların uygulanması, Yönetmelikler, CE İşareti, TSE Belgelendirme, Kalite Yönetim Sistemleri konularında sorularınızı sorabilirsiniz.  
2
0

CE işareti 27 Avrupa ülkesi ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği’ ne üye olan ülkelerde üretilen ürünler için zorunludur ve Aşağıdaki 20 direktif için geçerlidir.

 1-      Gaz Yakan Cihazlar 2009/142/AT

Gaz yakan cihazlar, Yemek Pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105°C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla kullanılan gaz yakan cihazları, üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını kapsar. Ürününüz bu kapsama giriyorsa CE İşareti- CE Belgesi ve uygunluk değerlendirme, test gerektirir.

 2-      İnsan Taşıma Maksatlı Kablolu taşıma araçları (Teleferikler) 2000/9/AT

İnsan taşıma maksatlı ürünler, Vagonları kabloyla çekilen demiryolları ve çekmenin bir ya da daha fazla kabloyla sağlandığı tekerlekler veya başka taşıma araçları üzerine monte edilmiş olan değer vasıtaları

Kabinlerinin bir yada daha fazla kablo ile kaldırıldığı veya yerinin değiştirildiği teleferikler, gondollar, telesiyejleri ve uygun gereçlere sahip teleskileri de kapsar. Bu Ürünlerinde CE İşareti taşıması zorunludur.

3-      Alçak Gerilim Elektrikli Teçhizatları LVD 2006/95/ AT

Bu ürünler alternatif akım AC için 50-1000V arası, Doğru Akım 75-1500V arası değişen anma gerilimlerinde çalışmak üzere dizayn edilmiş elektrikli teçhizatları, elektrik komponentlerini kapsar. CE işareti için Teknik dosya, Test ve belgelendirme gerekir.

4-      Yapı Malzemeleri 305/2011 AT

Her türlü Yapılar için veya yapı işlerinin bir kısmında kalıcı olarak tasarlanan ve piyasaya arz edilen, kullanıldığı yapının performansını etkileyen İnşaat mühendisliğinde ve inşaat işlerinde kullanılan her türlü yapısal ürün bu kapsam dahilindedir.

5-      Makineler 206/42 AT

Bu ürünler hareketli her türlü makineleri ve bunların aksamlarını, değiştirilebilir techizatlarını, bunlara ait kaldırma ekipmanlarını, zincir, halat ve kayışlar da dahil olmak üzere bütün makine ve makine aksamlarını, sökülebilir mekanik aktarma gruplarını ve kısmen tamamlanmış makineleri kapsar. Bu ürünlerde CE uygunluk işareti’ ne ihtiyaç duyar .

6-      Tıbbi Cihazlar 93/42 AT

Bir “Tıbbi Cihaz” 93/42 AT Direktifinde belirtilen insan üzerinde ;

–          Bir hastalığın tanısı, bulgusu, tedavisi, izlenmesi, kontrol altında tutulmasını

–          Anotomik veya fizyolojik bir işlevin araştırılması, değiştirilmesi

–          Doğum kontrolü veya sadece ilaç kullanmak amacıyla imal edilmiş, tek başına veya birleşimleri kullanılabilen, gerekiyorsa bilgisayar yazılımları yardımıyla kullanılabilen, cansız hayvanların dokularından da elde edilebilen ürünler de dahil olmak üzere her türlü tıbbi araç, gereç , alet, ekipman, aksesuar bu kapsam dahilindedir. Kapsam Dışı ürünler için Tıbbi cihaz yönetmeliği Madde 2’ nin 6. Fıkrasına bakınız.

7-     Basınçlı Ekipmanlar 97/23/AT

Bu ürünler çalışma basıncı 0,5 bar ve üstü tüm basınçlı ekipmanları kapsar. “Basınçlı Ekipman” tabiri Örnek olarak nozul, kaplin, uygulanabilirliği varsa basınçlı ekipmanın basınç içeren kısımlarına bağlı flanşlar, destekler, kaldırma kulpları vb gibi elemanlar bu kapsama girer.

  • Yorum yapabilmek için yapmanız gerekli
1 sonuç gösteriliyor
Cevabınız

Lütfen göndermeden önce yapınız.