Home » Tag Archives: tse belgesi

Tag Archives: tse belgesi

TSE Belgesi

tse markası

TSE Belgesi TSE Belgesi, diğer adıyla TSE Markası imal edilen ürünlerin ilgili Türk Standardına uygunluğunu gösteren geçerliliği bir yıl olan belgedir. Bu belge (TSE) Türk Standardları Enstitüsünden alınır. TSE Belgesi’ ni almaya hak kazanan üretici ürettiği ürünün üzerine TSE Markası işaretini ekler. Üretilen ürünlerin üzerine ilgili Standard gereği Ürün izlenebilirliğinin sağlanması için malın cinsi, sınıfı, üretim tarihi de işaretlenmelidir. TSE …

Read More »

TSE-TSEK Belgesi Danışmanlık

tse markası

TSE Belgesi ; Türk Standardı bulunan konularda, ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir. TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini …

Read More »