Home » Sertifikalar » TSE Belgesi

TSE Belgesi

TSE Belgesi

TSE Belgesi, diğer adıyla TSE Markası imal edilen ürünlerin ilgili Türk Standardına uygunluğunu gösteren geçerliliği bir yıl olan belgedir. Bu belge (TSE) Türk Standardları Enstitüsünden alınır. TSE Belgesi’ ni almaya hak kazanan üretici ürettiği ürünün üzerine TSE Markası işaretini ekler. Üretilen ürünlerin üzerine ilgili Standard gereği Ürün izlenebilirliğinin sağlanması için malın cinsi, sınıfı, üretim tarihi de işaretlenmelidir. TSE Belgesi firma adına alınır ve bu belgeyi almak için öncelikle firmanın kendi adına bir marka oluşturması gerekir. TSE Belgesi alan firmalar bu belgeyi almaya hak kazandıktan sonra Türk Standardında belirtilen tüm koşullara artık uymak zorundadır. TSE Belgesi almak isteyen firmalar aşağıdaki aşamalardan geçmek zorundadır.

1-      Üretim Yeri İnceleme

1.1   Üretim Kontrolü

1.2   Dökümantasyon

1.3   Kayıtların kontrolü

1.4   Talimatlar

1.5   Kalite El Kitabı , kayıtların incelenmesi

1.6   İlgili Prosedürlerin incelenmesi

1.7   Firma içi laboratuar test ortamının oluşturulması

1.8   Yetki ve Sorumlulukların belirlenmesi

1.9   Girdi Kontrol ,Final Kontrol, Son Kontrol Kayıtlarının incelenmesi vs

2-      Ürün Testi

2.1 Ürünün ilgili Türk Standardına uygun şekilde üretildiğinin kanıtlanması

Eğer ürünün herhangi bir Türk Standardı yok ise firma kendi standardını oluşturur ve başvuru yapıldıktan sonra TSEK Belgesi alır. Ancak Firma Üretim Yeri İnceleme’ den geçmek zorundadır.

Bu ilginizi çekebilir

tse markası

TSE-TSEK Belgesi Danışmanlık

TSE Belgesi ; Türk Standardı bulunan konularda, ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve aktedilen sözleşme ile …