Home » Belgelendirme » Tse - Tsek Belgesi » TSE – TSEK Belgesi Başvurusu için Gerekli Belgeler

TSE – TSEK Belgesi Başvurusu için Gerekli Belgeler

TSE Belgesine başvuru yapacak olan firmalar aşağıdaki evrakları hazırlamak durumundadır, TSE- TSEK Belgesi için danışmanlık hizmeti almak isteyen firmalar Macroteknik Danışmanlık ile temasa geçebilirler.

1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge.

2- Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imzalma yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri

3- Marka tescil belgesi ve Marka Tescil Başvuru yazısı

4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.

5- Cokey Numarası

TSE- TSEK uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.

TSE- TSEK Belgelendirme iki aşamada gerçekleştirilir.

A) Ürün İnceleme ( İlgili TSE standardına uygunluğunun kontrolü )

B) Firma İnceleme ( Toplam Kalite Yönetim Sistem Uygunluğu)

* Firma incelemesisinde firmanın Toplam kalite yönetim sistemine uygunluğu denetlenir. ISO 9001:2008 Standardına uygunluk. Macroteknik Danışmanlık bu konuda profesyonel ve hızlı danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bir cevap yazın